โคลนตมหรือดวงดาว? อยู่ที่คุณเลือกมอง

Featured Image self developmnt mud or stars update

“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย” แปลโดยเจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ (F. Hilaire)

ผมได้ยินสุภาษิตนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ อาจะเป็นเพราะผมเรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ (บราเดอร์ ฟ. เป็นบราเดอร์คนสำคัญของโรงเรียน) แต่ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยคนี้มากนักและก็หลงๆ ลืมๆ มันไป

แต่โตขึ้นมา พอได้มีโอกาสกลับไปอ่านสุภาษิตนี้อีกทีพร้อมกับประสบการณ์ที่มากขึ้น ก็ทำให้ผมเข้าใจประโยคนี้มากขึ้นและวันนี้อยากจะหยิบเอาคำอธิบายเพิ่มเติมของสุภาษิตนี้ (ในความเห็นของผม) มาเขียนให้คุณได้อ่านครับ 🙂

Note: สุภาษิตนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษ Two men look out through the same bars; One sees the mud, and one the stars โดย Frederick Longbridge (ซึ่งผมคิดว่าแปลออกมาได้เพราะมากๆ ครับ)

โคลนตมหรือดวงดาว

เวลาที่มองอะไรบางอย่าง คุณควรที่จะมองมันออกมาในมุมมองที่หลากหลาย เพราะการมองในมุมมองที่หลากหลายจะทำให้คุณเข้าใจคนและสถานการณ์

ถ้าคุณต้องทำงานที่หนักหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานที่หนัก คุณมีวิธีการคิดได้ 2 วิธี หนึ่งคือเหนื่อยเกินไป อีกหนึ่งคือได้โอกาสที่จะฝึกความอดทน

ถ้าคุณต้องทำงานที่ยากหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ยาก คุณก็มีวิธีการคิดได้อีก 2 วิธีเช่นกัน หนึ่งคือบ่นว่ายากไป อีกหนึ่งคือได้โอกาสที่จะท้าทายตัวเอง

จะโคลนตมหรือดวงดาวอยู่ที่มุมที่คุณเลือกมอง

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นดวงดาวจริงๆ หรือสุดท้ายเป็นเพียงโคลนตม?

อ่านถึงตรงนี้คุณคงจะมีคำถามในใจแน่ๆ ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นดวงดาวสุดท้ายมันจะเป็นแค่โคลนตมไหม หรือสิ่งที่เป็นโคลนตมเราจะรู้ได้ยังไงว่าแท้จริงมันคือดวงดาว?

คำตอบของผมคือ คุณไม่มีทางรู้… จนว่าจะได้ลงมือทำและทำมันอย่างตั้งใจ

ทั้งนี้ผมแนะนำให้คุณขีดเส้นในเรื่องของเวลาเอาไว้ เช่นคุณบอกว่าคุณจะลองลงมือทำงานที่ว่าหนัก ที่ว่ายาก สัก 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วดูว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไง? คุณทำงานที่ว่ายาก ที่ว่าหนัก ออกมาสำเร็จไหม? และผลลัพธ์ที่คุณได้จากการทำงานออกมาให้สำเร็จคืออะไร?

ถ้าคุณลงมือทำอย่างตั้งใจแล้วไม่เห็นผลลัพธ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไป การลองมองหาดวงดาวดวงอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็น

สรุป

สิ่งที่มองจะเป็นโคลนตมหรือดวงดาว คุณเลือกได้ ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณ

ถ้าคุณยลตามช่องแล้ว เห็นแต่ปัญหา ดวงตาของคุณก็จะมีแต่โคลนตม แต่ถ้าคุณยลตามช่องแล้ว เห็นโอกาส ดวงตาของคุณก็จะเห็นดวงดาวที่สอดแสงอยู่พราวพราย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top