Sitthinunt

[แชร์ประสบการณ์] Staycation ที่ Mandarin Oriental + ความรู้ธุรกิจดีๆ

**บทความนี้ถูกเขียนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไป Staycation ที่โรงแรม Mandarin Oriental ที่อยู่แถวเจริญกรุงมา เอาจริงๆ คือโรงแรมนี้ใกล้กับโรงเรียนที่ผมเรียนเมื่อตอนมัธยมมาก (อัสสัมชัญ) อยู่มา 6 ปี ได้แต่เดินผ่าน...

Read More
Page 1 Page 2 Page 3 Page 10