walter mischel

ทำไมวินัยถึงสำคัญ? และจะทำตัวเองให้มีวินัยมากขึ้นได้ยังไง?

ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่า… ผมเขียนบทความนี้ให้กับตัวเอง สาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองขาดวินัยเป็นพิเศษ เช่นคืนก่อนบอกตัวเองว่าจะไปวิ่ง แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นนาฬิกาปลุกแล้วก็ปิดทิ้ง ไม่ยอมไปวิ่งตามที่วางแผนไว้ หรือหนังสือที่วางแผนไว้ว่าจะอ่าน คอร์สที่วางแผนไว้ว่าจะเรียน ผมก็ผัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆ ยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง วินัยของผมยิ่งน้อย ในบทความนี้ ผมก็เลยอยากจะมาเขียนถึงข้อดีของการมีวินัยและวิธีการทำให้ตัวเองมีวินัยด้วยความหวังที่ว่าสิ่งต่างๆ ที่ผมไปค้นคว้าหาข้อมูลเอามาเขียนนั้นจะซึมซับเข้ามาในสมองและจิตใต้สำนึกของผม ช่วยให้วินัยที่เคยมีมันกลับมา...

Read More