principles

5 ขั้นตอนเพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการในชีวิต

ผมพึ่งได้อ่านหนังสือชื่อว่า Principles (ผมแปลเป็นไทยว่า “หลักการของชีวิต”) ของ Ray Dalio มา และมีส่วนหนึ่งในหนังสือที่ผมคิดว่าน่าสนใจและอยากเอามาเขียนแชร์ ซึ่ง Ray บอกว่า ไม่ว่าจะเป็นชีวิต ธุรกิจ หรือการลงทุนนั้น...

Read More