maslow

5 วิธีการเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ วัน

Maslow ที่เป็นนักจิตวิทยาชื่อดังได้กล่าวไว้ว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มีอยู่ 5 ระดับด้วยกัน ซึ่งความต้องการระดับที่สูงที่สุดคือระดับ Self-actualization ความหมายก็คือการเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่คนคนนั้นสามารถจะเป็นได้ “คนดี” ในที่นี้ไม่ใช่คนดีศรีสังคม แต่การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ซึ่งการจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้นั้นมันต้องเริ่มจากการเป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมก่อน เพราะในความเป็นจริงแล้ว การที่คุณจะกลายร่างเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองนั้นมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด แต่เกิดจากการเก็บเล็กผสมน้อยระหว่างทาง เพราะฉะนั้นในบทความนี้ผมจะไม่ได้มาแชร์วิธีการทำให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณ...

Read More