maslow

แนะนำหนังสือ How to Grow Your Service Business: Up ธุรกิจให้โตขึ้น 8 หลัก

  วันนี้ผมอยากมาแนะนำให้รู้จักกับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมที่ชื่อว่า “How to Grow Your Service Business: Up ธุรกิจให้โตขึ้น 8 หลัก” ที่ใช้เวลาปลุกปั้นมาเกือบๆ ปีครับ หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร...

Read More