paypal

Featured Image stripe in thailand

Stripe กำลังจะเข้ามาไทยแล้ว และทำไมผมถึงโคตรจะตื่นเต้นกับการมาของ Stripe มากๆ

เกริ่นก่อนว่า Stripe คือบริการ Payment Gateway สำหรับธุรกิจที่อยากรับชำระเงินที่ก่อตั้งโดยสองพี่น้อง Collison ซึ่ง Stripe นั้นเป็น …

Stripe กำลังจะเข้ามาไทยแล้ว และทำไมผมถึงโคตรจะตื่นเต้นกับการมาของ Stripe มากๆ อ่านต่อ »

Featured image Business survival

แนวคิดง่ายๆ เพียง 1 ข้อที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดในปี 2021 (และปีหน้าๆ)

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อะไรที่เคยใช้ได้ผลใน 10 ปีก่อน (หรือแม้กระทั่ง 2-3 ปีก่อน) อาจจะใช้ไม่ได้ผลในวันนี้แล้วก็เป็นได้ กราฟแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานั้นสั้นลงเรื่อยๆ การเปลี่ยนผ่านจากการปฏิวัติเกษตรกรรมไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นใช้เวลาถึง …

แนวคิดง่ายๆ เพียง 1 ข้อที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดในปี 2021 (และปีหน้าๆ) อ่านต่อ »

Scroll to Top