scarcity

ทำอย่างไรให้คน “โหยหา” สินค้าหรือบริการของคุณ?

คุณเคยสังเกตสิ่งเหล่านี้บ้างไหมครับ ทำไมของที่เหลืออยู่แค่ชิ้นเดียว ถึงทำให้เราอยากได้มากกว่าของที่วางอยู่หลายชิ้น? ทำไมคนเอเชียอย่างเราอยากได้ผิวสีขาว แต่ฝรั่งกลับชื่นชอบผิวสีแทน? ทำไมเศรษฐีที่อายุเยอะถึงโหยหาเวลาและสุขภาพ ในขณะที่คนที่ยังหนุ่มแน่น สิ่งที่พวกเขาโหยหากลับเป็นเงินตรา? คำตอบง่ายๆ คือ “ทุกคนล้วนอยากได้สิ่งที่ตัวเองไม่มี” ซึ่งมันมีทฤษฏีที่อธิบายเรื่องนี้อยู่ครับ ทฤษฏีที่ว่านี้ชื่อว่า ทฤษฏีความขาดแคลน (Scarcity...

Read More