Featured Image stripe in thailand

Stripe กำลังจะเข้ามาไทยแล้ว และทำไมผมถึงโคตรจะตื่นเต้นกับการมาของ Stripe มากๆ

เกริ่นก่อนว่า Stripe คือบริการ Payment Gateway สำหรับธุรกิจที่อยากรับชำระเงินที่ก่อตั้งโดยสองพี่น้อง Collison ซึ่ง Stripe นั้นเป็น …

Stripe กำลังจะเข้ามาไทยแล้ว และทำไมผมถึงโคตรจะตื่นเต้นกับการมาของ Stripe มากๆ อ่านต่อ »