13 กลุ่มสกิลแห่งอนาคตที่คนที่อยากมีงานทำในโลกอนาคตต้องมี (โดย McKinsey)

Featured Image Futureskills

บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกอย่าง McKinsey ได้ทำการ Survey คนกว่า 18,000 คนจาก 15 ประเทศเกี่ยวกับเรื่อง “Future Skill” ที่คนต้องมีสำหรับ “Future of Work” และเขาได้สรุปออกมาได้ 4 Categories และ 13 Skill Groups

ใครที่อยากมีงานทำในโลกอนาคต ตามมาอ่านกันได้ครับ 🙂

Note: ในบทความเขาเขียนมาเป็นแบบ Bullets ในหลายๆ ข้อผมเอามาอธิบาย ขยายความต่อเองนะครับ

กลุ่มที่ 1: Cognitive (องค์ความรู้)

 1. Critical Thinking – การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี Logic รู้ว่าเพราะสิ่งนั้นเกิด สิ่งนี้ก็เลยเกิด รู้ว่าอะไรผิด ถูกตามบริบทต่างๆ
 2. Planning and ways of working – การวางแผน การบริหารจัดการงานและเวลา
 3. Communication – การสื่อสาร ซึ่งรวมไปถึงการฟังอย่างตั้งใจ การถามคำถามที่ถูกต้อง และการเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจ
 4. Mental Flexibility – การมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแปลงความรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์ การปรับตัว และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

กลุ่มที่ 2: Interpersonal (มนุษยสัมพันธ์)

 1. Mobilizing Systems – ความสามารถในการเป็น Role Model ความสามารถในการเจรจาต่อรองแบบ Win-win การสร้าง Vision ต่างๆ ว่าง่ายๆ คือเป็นคนที่สามารถชักจูงคนได้ (ผมคิดว่า Skill นี้คือ Skill ที่สำคัญมากๆ ของคนที่เป็น Leader)
 2. Developing Relationships – การมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีอารมณ์ขัน เข้าสังคมกับผู้อื่นได้
 3. Teamwork Effectiveness – การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การโค้ช (ผมคิดว่า Skill นี้คือ Skill ที่สำคัญมากๆ ของคนที่เป็น Manager)

กลุ่มที่ 3: Self-leadership (ภาวะผู้นำในตัวเอง)

 1. Self-awareness and self-management – มีความเข้าใจในอารมณ์ของตัวเอง ควบคุมตัวเองได้ บริหารตัวเองได้ รู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นจุดด้อยอะไร
 2. Entrepreneurship – มีความกล้าเสี่ยง กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆ มีพลังและมองโลกในแง่ดี (ผมคิดว่า Skill นี้คือ Skill ที่สำคัญมากๆ ของคนที่เป็น Entrepreneur และ Intrapreneur)
 3. Goals Achievement – เป็นคนที่มีความเป็นเจ้าของ ทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

กลุ่มที่ 4: Digital (ดิจิทัล)

 1. Digital Fluency and Citizenship – มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัลพื้นฐาน
 2. Software Use and Development – ความสามารถในการทำความเข้าใจ ใช้ และสร้างซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
 3. Understanding Digital Systems – การเข้าใจระบบ Digital ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data, Cybersecurity, AI, Metaverse หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมีมาอีกในอนาคต
13 skill groups by Mckinsey

ทั้ง 13 Skill Groups มีประมาณนี้ครับ ซึ่งใน 13 Skill Groups มีแตกย่อยออกไปเป็นอีก 56 Foundational Skills ไปดู Skill ทั้งหมดได้ที่นี่ครับ

2 thoughts on “13 กลุ่มสกิลแห่งอนาคตที่คนที่อยากมีงานทำในโลกอนาคตต้องมี (โดย McKinsey)”

 1. มี 2 ชื่อบทความที่ ความหมายต่างกันเล็กน้อย ระหว่างใน e-mail กับ ใน บทความต้นทาง

  13 กลุ่มสกิลแห่งอนาคตที่คนที่อยากมีงานทำในโลกอนาคตต้องมี (โดย McKinsey)
  13 คาดหวังอนาคตที่อนาคตที่คาดว่าจะมีอนาคต (โดย McKinsey)

  1. ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า ตรง “13 คาดหวังอนาคตที่อนาคตที่คาดว่าจะมีอนาคต (โดย McKinsey)” อันนี้คือจากตรงไหนนะครับ?

   ขอบคุณครับ 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top