valve

7 วิธีหาไอเดียธุรกิจ อยากเริ่มทำธุรกิจต้องอ่าน!

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีไอเดียธุรกิจและอาชีพเกิดใหม่ (ที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อ 10-20 ปีที่แล้ว) มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ การเป็น YouTuber หรือแม้กระทั่งการปล่อยห้องของตัวเองให้คนอื่นเช่า ใครที่มองเห็นโอกาสและคว้าโอกาสไว้ได้ก็จะไปได้ไกลกว่าคนอื่น บทความนี้ไม่ได้เป็นบทความที่ชี้เป้าบอกไอเดียธุรกิจให้กับคุณ แต่จะชี้แนะแนวทางในการค้นหาไอเดียธุรกิจเฉพาะตัวสำหรับคุณ ถ้าคุณอ่านบทความนี้จบแล้วเอาไปคิด ผมคิดว่าคุณจะมีไอเดียธุรกิจดีๆ...

Read More