steve job

คนดี vs คนเก่ง คุณจะเลือกทำงานกับคนแบบไหน?

ระหว่างคนดีกับคนเก่ง คุณอยากจะทำงานกับคนแบบไหน? ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กับทีมครับ ซึ่งหลังจากที่พูดคุยเสร็จผมก็ได้เอามาคิดและตกผลึกต่อมาเป็นบทความนี้ครับ ถ้าคุณอ่านคำถามนี้แล้วยังไม่มีคำตอบให้กับตัวเอง ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่ทำให้คุณได้คำตอบนะครับ 🙂 คนดี vs คนเก่ง ขอเริ่มต้นที่คนดีก่อน ในความเห็นของผม “คนดี” คือเงื่อนไขที่ “จำเป็น”...

Read More