self-employ

ธุรกิจส่วนตัว vs ทำงานประจำ? สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก

“อยากรวยต้องลาออก!” “จะเป็นขี้ข้าเขาไปอีกนานเท่าไหร่?” “ทำงานมาเป็นชาติแล้ว ทำไมเงินเดือนขึ้นแค่นี้?” ท่ามกลางกระแสสังคม สื่อหลายๆ ที่กระตุ้นให้คนลาออกจากงานประจำมาไล่ลาตามความฝัน ไม่ว่าจะฝันว่าอยากทำอะไรสัก ฝันว่าอยากรวย หรือฝันว่าจะได้ใช้ชีวิต Slow life อะไรก็แล้วแต่ ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ทำงานประจำอยู่ ต้องมีบ้างแหละที่ถามตัวเองว่า...

Read More