Self-Affirmation

วิธีการทำให้คุณเป็นคนที่ “เก่ง” ที่ “มั่นใจ” มากขึ้น

ตั้งแต่ทำงานมา ผมเคยเจอคนมาหลายรูปแบบมาก ทั้งคนไม่เก่งแต่คิดว่าตัวเองเก่ง คนเก่งที่คิดว่าตัวเองเก่ง คนเก่งแต่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง คนไม่เก่งที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง (เขียนไปเขียนมาชักงง ฮา) สำหรับตัวผมเอง ผมคิดว่าผมเคยเป็นมาทั้งหมดในลิสต์ทางด้านบนแล้ว ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่สำหรับเรื่องหลายๆ เรื่อง แน่นอนว่าคำว่า “เก่ง”...

Read More