re-cu

พัฒนางานของตัวเองด้วยการเพิ่ม “วัตถุดิบ” ในตัว

ถ้าคุณรู้สึกว่าทำงานในส่วนที่ตัวคุณเองทำมาได้ดีในระดับนึงแล้ว แต่รู้สึก “ตัน” ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านคำว่า “ดี” ไปเป็น “ดีมาก” หรือ “ยอดเยี่ยม” ได้ บางทีสิ่งที่คุณควรทำอาจจะไม่ใช่แค่การศึกษาเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งขึ้นหรือว่าลงมือทำเรื่องนั้นๆ ให้มากขึ้นเพื่อหวังว่าจะทำออกมาได้ดีขึ้นและเชี่ยวชาญขึ้น สิ่งที่คุณต้องเพิ่มอาจจะป็น “วัตถุดิบ”...

Read More