Featured Image Mandarin Oriental

[แชร์ประสบการณ์] Staycation ที่ Mandarin Oriental + ความรู้ธุรกิจดีๆ

**บทความนี้ถูกเขียนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไป Staycation ที่โรงแรม Mandarin Oriental ที่อยู่แถวเจริญกรุงมา เอาจริงๆ คือโรงแรมนี้ใกล้กับโรงเรียนที่ผมเรียนเมื่อตอนมัธยมมาก …

[แชร์ประสบการณ์] Staycation ที่ Mandarin Oriental + ความรู้ธุรกิจดีๆ อ่านต่อ »