job

ใครที่อยากเติบโตในหน้าที่การงานต้องยังไง?

ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อเรื่องจริงๆ ของบทความนี้ ผมต้องขอแสดงว่ายินดีก่อนว่าคุณได้ผ่านข้อแรกสุดของการทำให้ตัวเองเติบโตในหน้าที่การงานแล้ว 🙂 ข้อแรกที่ว่านี้คือ “การแสดงความสนใจในการที่จะทำให้ตัวเองเติบโตขึ้น” ในบทความนี้ผมจะขอแชร์ความเห็นจากมุมมองของผมว่าคนที่จะเติบโตได้ (หรือเติบโตเร็วกว่าคนอื่นๆ) ควรจะมีแนวคิดอย่างไรและควรจะต้องทำอะไรบ้าง 10 แนวคิดทำให้ตัวเองเติบโตในหน้าที่การงาน 2. มีเป้าหมายในตัวเอง การทำงานเพื่อให้เสร็จไปวันๆ นั้นไม่พอ...

Read More