jitta

[แชร์ประสบการณ์] ลงทุนง่ายๆ แบบมี AI ช่วยจัดการด้วย Jitta Wealth

ถ้าคุณอยากลงทุนแต่ไม่มีเวลา หรือไม่ได้แม่นเรื่องการเงินการลงทุนมากนัก ในบทความนี้ผมจะมาแชร์วิธีการลงทุนด้วย Jitta Wealth ที่แค่ใส่เงินเข้าไปแล้วก็ให้พวกเขาบริหารจัดการให้มันงอกเงยแบบอัตโนมัติ ผมลงทุน Jitta Wealth มาแล้วประมาณ 2-3 ปี คิดว่าสามารถมาแชร์จุดดีและจุดด้อยของ Jitta Wealth...

Read More