clickup

[แชร์ประสบการณ์] จัดการชีวิตการทำงานให้อยู่หมัดด้วย “Time Tracking”

“Time Tracking” คือการจับเวลาว่าเราใช้เวลาไปกับการทำงานแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหน ซึ่งโดยปกติแล้วการทำ Time Tracking มักจะต้องมาพร้อมๆ กับการจัดการงานด้วย Project Management Tools หรือ GTD Tools จริงๆ...

Read More