Featured Image meditation

“นั่งสมาธิ” เริ่มต้นยังไงให้ดี? (สำหรับมือใหม่)

“การนั่งสมาธิ” นั้นเหมือนจะเป็นเรื่องยาก แต่จริงๆ แล้วเริ่มต้นง่ายกว่าที่คิด จริงๆ ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ผมก็ได้ลองฝึกนั่งสมาธิอยู่ ตั้งเป้าไว้ว่าจะนั่งสัปดาห์ละ …

“นั่งสมาธิ” เริ่มต้นยังไงให้ดี? (สำหรับมือใหม่) อ่านต่อ »