Passion คือสิ่งจำเป็นที่สุดในการทำงานจริงรึเปล่า?

Featured Image self development passion update

“Do the things you love and you will never have to work in your life” – Confucius

Passion คือสิ่งสำคัญ จะทำอะไร ขอให้ทำสิ่งที่ตรงกับ Passion ถ้าทำแบบนั้น เดี๋ยวก็จะดีและมีความสุขเอง

ฟังแล้วดูใช่ ดูดี แต่มันจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆ รึเปล่า?

Passion กับการทำงาน

หลายคนโชคดีที่ได้มีโอกาสทำตามงานที่ตรงตามกับ Passion

แต่ในชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่ บางครั้งสิ่งที่ฝันไว้ กับสิ่งที่ได้ทำจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวัง

บางครั้งคุณอาจจะก็ต้องทำเพื่อให้ได้ทำตาม Passion ในอนาคต หรือบางครั้งคุณอาจจะต้องทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงชีวิตและใช้เวลาอื่นเช่นหลังเลิกงานไปทำงานอดิเรกที่ตรงตาม Passion

ในความเห็นของผม ผมคิดว่าคำที่สำคัญกว่า Passion คือคำว่า Passionate (คำคำนี้เป็น Adjective ถ้าจะอธิบายเป็นไทยง่ายๆ น่าจะเป็นความตั้งใจ หลงใหล และความเชื่อ)

ไม่ว่าทำอะไรให้ทำด้วยความ Passionate

สิ่งที่คุณทำมันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณชอบที่สุด แต่ถ้าคุณต้องทำ การทำมันออกมาอย่าง Passionate ก็จะเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่ทำให้คุณมีความสุขได้เช่นเดียวกัน

ผมชอบ Quote ที่คุณชัชชาติ แชร์ใน Podcast ของ The Standard มาก ซึ่งเขาบอกว่า

Passion คือสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิต แต่งานคือสิ่งที่ชีวิตต้องการจากคุณ

“ชีวิต” ของคนทุกคนมันก็ต้องผสมปนไปด้วยสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทั้งนั้นแหละ บางครั้งการทำตาม Passion ก็ยังอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลย

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของคนเราไม่ใช่การที่จะพยายามหางานที่ตรงตาม Passion หรือตามที่ชอบอยู่ตลอด แต่เป็นการทำให้ตัวเอง Passionate กับทุกอย่างที่ทำ

ขอให้คุณมีความสุขกับความ Passionate ของคุณนะครับ 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top