12 วิธีชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิด

Featured Image self development how to win people to your way of thinking update

ผมพึ่งอ่านหนังสือ How to Win Friends and Influence People ที่เขียนโดย Dale Carnegie จบ ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนมาเกือบๆ ร้อยปีแล้ว แต่หลักการต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือถือว่าอยู่เหนือกาลเวลา

จริงๆ หนังสือเล่มนี้มีการแบ่ง Section ต่างๆ ออกเป็นหลาย Section สำหรับในบทความนี้ผมขอเอาเรื่อง “ทำอย่างไรให้คนคิดเหมือนที่คุณคิด (How to Win People to Your Way of Thinking)” ทั้ง 12 ข้อมาเขียนแชร์ในบทความนี้นะครับ

ซึ่งสิ่งที่ผมจะเอามาเขียนแชร์เป็น “หลักการ” สั้นๆ ประกอบกับความคิดส่วนตัวของผมด้วยนะครับ ถ้าคุณอยากอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่าง ผมแนะนำให้ไปซื้อหนังสือมาอ่านครับ เพราะมันมีตัวอย่างเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างเลย

เนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้เข้าใจว่า จริงๆ แล้วการจะชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนคุณนั้นมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การเข้าใจหลักการ 12 ข้อนี้ จะทำให้คน “Say Yes” กับคุณบ่อยครั้งขึ้นครับ

ถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนรู้วิธีการชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิดกันเลยครับ!

Note: อีกหนึ่ง Section ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมเคยเขียนถึงมาแล้วคือ “6 วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้คนชอบคุณ” เข้าไปอ่านได้นะครับ

ทำอย่างไรให้ชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิด?

1. คุณไม่สามารถเอาชนะ (ได้ประโยชน์จาก) การโต้เถียง (You can't win an argument)

การพยายามยึดมั่นในจุดยืนของตัวเอง และพยายามนำเสนอ/โต้เถียง ให้คู่สนทนาของคุณเชื่อคุณ ในขณะที่พวกเขาเองก็มีจุดยืนของตัวเอง นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไร

เพราะทั้งคุณและคู่สนทนาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการโต้เถียงครั้งนี้เลย

เมื่อคนหนึ่งพูด อีกคนควรรับฟัง เพราะถ้าคนทั้ง 2 คนพูดก็จะไม่มีคนไหนที่รับฟัง

Principle 1: วิธีการเดียวที่จะได้ประโยชน์จากการโต้เถียงคือการหลีกเลี่ยงมัน (The only way to get the best of an argument is to avoid it.)

2. วิธีการที่ทำให้คุณสร้างศัตรูแน่นอนและวิธีการหลีกเลี่ยง (A sure way of making enemies – and how to avoid it)

ถ้าคุณอยากสร้างศัตรู ให้คุณขัด เหยียดหยาม ไม่เห็นด้วย หรือพูดว่า “คุณผิด” กับคู่สนทนาของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้อง “Be More Diplomatic”

ในหลายๆ ครั้ง การจะชนะสงครามนั้นสามารถใช้การทูตได้

เช่นเดียวกัน ในการสนทนา การพูดคุยกันดีๆ อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ถ้ายอมหัก ไม่ยอมงอ สุดท้ายคุณอาจจะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณจะเสียมิตรไป

Principle 2: แสดงความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น อย่าพูดว่า “คุณผิด” (Show respect for the other person’s opinions. Never say, “You’re wrong”.)

3. ถ้าคุณทำผิดพลาด ให้ยอมรับมัน (If you're wrong, admit it)

ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยทำผิดพลาด แต่มีหลายคนที่ทำผิดพลาดแล้วไม่ยอมรับผิด

เพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนแบบนั้น 🙂

Principle 3: ถ้าคุณทำผิดพลาด ให้ยอมรับผิดโดยเร็วและหนักแน่น (If you are wrong, admit it quickly and emphatically)

4. น้ำผึ้งหนึ่งหยด (A drop of honey)

คุณลักษณะสำคัญของน้ำผึ้งคือมีความ “หวาน” ใครที่ได้ลองลิ้มชิมรส มันจะรู้สึกชอบและพึงพอใจ

เช่นเดียวกันกับการปฏิสัมพันธ์กับคู่สนทนา ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความ “หวาน” ในที่นี้คือความเป็นมิตร คุณก็จะได้ความรู้สึกดีๆ ที่เป็นมิตรกลับมา

Principle 4: เริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร (Begin in a friendly way)

5. ความลับของโสเครติส (The secret of Socrates)

ถ้าคุณอยากที่จะทำให้คู่สนทนาของคุณตกลงหรือยอมรับในสิ่งที่คุณพูด สิ่งที่คุณควรทำคือการทำให้เขาตกลงหรือยอมรับในสิ่งที่ง่ายหรือเล็กกว่าก่อน

เพราะการที่เขา Say Yes ในครั้งแรก จะทำให้เขา Say Yes ครั้งถัดไปได้ง่ายขึ้น

Principle 5: ทำให้อีกฝ่ายพูด “ใช่ ใช่” ในทันที Get the other person saying “yes, yes” immediately.

6. วาว์ลนิรภัยในการจัดการกับการต่อว่า (The safety valve in handling complaints)

ถ้าคู่สนทนาของคุณเห็นไม่ตรงกันกับคุณ สิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่เป็นการโน้มน้าวให้เขาเห็นด้วยกับคุณด้วยการพยายามพูด แต่เป็นการพยายามฟัง ฟังสิ่งที่คู่สนทนาของคุณคิดและอยากจะพูด

Principle 6: ให้คู่สนทนาเป็นฝ่ายพูด (Let the other person do a great deal of the talking)

7. ทำอย่างไรให้ได้รับความร่วมมือ (How to get cooperation)

คุณสามารถทำให้คู่สนทนาทำในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำได้ด้วยการเสนอไอเดียและบอกให้พวกเขาทำ แต่วิธีที่ดีกว่านั้นคือการทำให้คู่สนทนาของคุณรู้สึกว่าไอเดียนั้นเป็นของที่พวกเขาคิดขึ้นมา

เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาคิดว่า พวกเขาคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา พวกเขาจะลงมือทำอย่างสุดพลัง

Principle 7: ทำให้คนอื่นรู้สึกไอเดียเป็นของพวกเขา (Let the other person feel that the idea is his or hers)

8. สูตรที่จะเวิร์คอย่างน่าอัศจรรย์สำหรับคุณ (A formula that will work wonders for you)

มันไม่แปลกที่คุณจะมีความเห็นและมองสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์และความคิดที่คุณมี

แต่ถ้าคุณลองพยายามลองสิ่งต่างๆ จากมุมของคู่สนทนา ทำความเข้าใจ และพยายามทำให้คู่สนทนาของคุณเห็นว่าคุณเข้าใจพวกเขาอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ คุณจะสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาคิดเหมือนที่คุณคิดได้มากขึ้น

Principle 8: พยายาม (อย่างซื่อสัตย์) ที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองของคู่สนทนา (Try honestly to see things from the other person’s point of view)

9. สิ่งที่ทุกคนต้องการ (What everybody wants)

สิ่งที่ทุกคนต้องการคือ “ความเข้าใจ”

การที่คุณแสดงความเห็นอกเห็นใจกับไอเดียและความปรารถนาของคู่สนทนาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจพวกเขาและสิ่งที่คุณพูด แชร์ หรือทำ จะมีไอเดียและความปรารถนาของพวกเขาอยู่ในสมการ

Principle 9: เห็นอกเห็นใจกับไอเดียและความปรารถนาของคู่สนทนา (Be sympathetic with the other person’s ideas and desires)

10. การกระทำที่ทุกคนชอบ (An appeal that everybody likes)

สิ่งที่ทุกคนชอบคือการได้ทำในสิ่งที่สูงส่ง โดยเฉพาะสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้มากกว่าตัวพวกเขาเอง เช่นการช่วยเหลือผู้อื่น การสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการทำสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคน

Principle 10: ทำให้คนรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่สูงส่ง (Appeal to the nobler motives)

11. ภาพยนตร์ทำสิ่งนี้ ใน TV ก็ทำสิ่งนี้ แล้วไมคุณถึงจะไม่ทำมันล่ะ? (The movies do it. The TV does it. Why don't you do it?)

ถ้าภาพยนตร์ หนัง ละคร เรื่องไหนไม่มีสิ่งนี้ เรื่องนั้นๆ จะไม่น่าสนใจเลย

ซึ่งสิ่งที่ว่านี้คือ “ดราม่า”

พยายามทำให้ไอเดียของคุณเป็นเรื่องดราม่า ซึ่งดราม่าในที่นี้คือการเพิ่ม Storytelling ให้กับการเล่าไอเดียของคุณ

Principle 11: สร้างดราม่าให้ไอเดียของคุณ (Dramatize your ideas)

12. เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เวิร์คแล้ว ให้ลองสิ่งนี้ (When nothing else works, try this)

ถ้าคุณพยายามลองทำสิ่งนู้นนี้นั้นก็แล้ว แต่คุณก็ยังไม่สามารถทำให้คนคิดเหมือนกับที่คุณคิดได้ ให้คุณลองใส่ความท้าทายลงไป

ความท้าทายในที่นี้คือการแข่งขัน ทำให้คนอยากที่จะแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับผู้อื่น

Principle 12: โยนความท้าทายลงไป (Throw down a challenge)

สรุป

และนี่คือ 12 วิธีการชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิดนะครับ

เมื่อเทียบกับ 6 วิธีการทำให้คนชอบคุณ (จากหนังสือเล่มเดียวกัน) แล้ว ผมคิดว่า 12 ข้อนี้เป็น 12 ข้อที่ฝึกฝนและก็ทำได้ยากกว่า ต้องอาศัยประสบการณ์ และต้องอาศัยสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้การใช้งาน Principle แต่ละข้อมีประสิทธิภาพ

ถ้าใครคนไหนทำ 12 วิธีนี้ได้อย่างช่ำชอง ผมคิดว่าคนคนนั้นจะสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้อย่างเชี่ยวชาญครับ

สุดท้าย สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือการเอาวิธีทั้ง 12 วิธีนี้ไปใช้ ควรจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและซื่อสัตย์นะครับ ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้เพียงเพราะต้องการจะเอาชนะใจคนและทำให้พวกเขาคิดเหมือนคุณโดยมีเจตนาแอบแฝง คนจะเชื่อถือและคิดเหมือนคุณได้ไม่นานครับ

Happy Influencing นะครับ! 🙂

ป.ล. อีกหนึ่งบทความจากหนังสือเล่มเดียวกันที่อยากให้คุณลองไปอ่านครับ >> 9 วิธีการ “เปลี่ยน” คนโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกโดนคุกคามหรือรู้สึกไม่พอใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top