22 พฤษภานี้ จะเลือกผู้ว่ากทม. คนไหนดี?

Featured Image Bangkok Governor

ช่วงเทศกาลเลือกตั้งผู้ว่ากทม. กำลังใกล้เข้ามา คำถามที่ชาวกรุงเทพทุกๆ คนน่าจะมีอยู่ในใจคือ “จะเลือกคนไหนดี?”

ในโพสต์นี้ ผมจะขอเอาหลักคิดที่ผมใช้ในการเลือกผู้ว่าของผมมาเขียนแชร์ (โดยที่ในโพสต์จะไม่ชี้นำว่าผมจะเลือกใครนะครับ 😂)

หลักคิดนี้ผมเรียนรู้มาจากคุณ Jeff Bezos แห่ง Amazon

ใครเคยอ่านหนังสือหรืออ่านประวัติของเฮีย Jeff น่าจะพอรู้หลักการนี้แล้ว ซึ่งก็คือ The Regret Minimization Framework ครับ

ว่าง่ายๆ คือการเลือกผู้ว่าที่จะทำให้ตัวเราเองเสียใจน้อยที่สุดเมื่อมองมาจากอนาคต

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า Candidate คนไหนจะทำให้เราเสียใจน้อยที่สุดถ้าเลือกเขาเข้ามา?

จริงๆ ต้องบอกว่า Candidate ทุกคนก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง และใครก็แล้วแต่ที่ได้เป็นผู้นำย่อมไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบได้ทุกครั้ง (If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream! – Steve Jobs)

Candidate ทุกคนมีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามที่เขาบอกไว้หรือตามที่เราคาดหวัง และทำให้เราเสียใจได้ด้วยกันทั้งนั้น

แต่เราสามารถจำกัดโอกาสที่จะเกิดความเสียใจได้โดยดูจากประสบการณ์ สิ่งที่เขาทำมาในอดีต นโยบายที่เขาจะทำในอนาคต

ใครที่เคยทำเราผิดหวังมา มีโอกาสที่เขาจะทำเราผิดหวังอีก… เราจะไม่เลือก

ใครที่ขายความคิดตัวเองไม่ได้ ตอบคำถามเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของกทม. ได้ไม่ดีพอ…เราจะไม่เลือก

ใครที่นโยบายขายฝัน แต่ดูทรงแล้ว มีโอกาสทำตามที่ขายไว้ไม่ได้…เราจะไม่เลือก

เราเลือกไม่ได้ว่า Candidate แต่ละคนพอเข้ามาเป็นผู้ว่าแล้วจะ Take Action ยังไงบ้าง แต่การจัดการความคาดหวังของตัวเองเพื่อให้เรามีโอกาสน้อยที่สุดที่จะเสียใจ ยังพอเป็นไปได้อยู่ครับ

มาเลือกผู้ว่าคนที่จะมีโอกาสน้อยที่สุดที่จะทำให้คุณเสียใจกันนะครับ 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top