สรุป 18 ข้อจากหนังสือ Building a Second Brain

Featured Image Building s Second Brand
 1. การสร้างสมองชุดที่สองคือการสร้างระบบเก็บรวบรวม จัดระเบียบ และเข้าถึงความรู้ ความคิด บันทึก และทรัพยากรทั้งหมดของเราอย่างเป็นระบบ
 2. สมองหลักมีพื้นที่จำกัด และถ้าใส่อะไรเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลเก่าก็อาจจะหายไป การมีสมองชุดที่สองช่วยลดความวุ่นวายในหัว เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องจำหรือกังวลว่าจะลืม เราสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถโฟกัสและมีสมาธิกับงานในมือได้ดีขึ้น
 3. กระบวนการสร้างสมองชุดที่สองใช้หลักการ “CODE” ซึ่งประกอบด้วย 1. Capture (จับ) 2. Organize (จัดระเบียบ) 3. Distill (กลั่นกรอง) และ 4. Express (นำเสนอ) เป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันไป
 4. ขั้นแรกคือการจับหรือเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เราพบเจอเข้าสู่ระบบ (Capture) ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ รายการวิดีโอ บันทึกประจำวัน คำพูดที่น่าสนใจ ฯลฯ จับทุกอย่างเข้ามาก่อน
 5. จากนั้นจัดระเบียบและจัดระบบข้อมูลเหล่านั้น (Organize) โดยเน้นการจัดแบ่งตามความสัมพันธ์ของเนื้อหา (อาจจะลิงก์สิ่งที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน) ไม่ได้แบ่งตามวัน/เวลาในการจด
 6. กลั่นกรองและสังเคราะห์ข้อมูล (Distill) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยสรุปใจความสำคัญ และเชื่อมโยงความคิดหรือหลักการเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นข้อมูลชุดใหม่
 7. สุดท้ายนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมา (Express) ในรูปแบบต่างๆ ที่เข้าใจง่าย อาจเป็นการสรุป การเขียนบทความ หรือสอนคนอื่น ช่วยให้ความรู้ของเราถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
 8. แนะนำให้ใช้พวก Note Taking Software เช่น Roam, Obsidian หรือ Notion (ผมใช้อันนี้อยู่) เป็นรากฐานของสมองชุดที่สอง เพราะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างเครือข่ายความรู้ได้ (ทำ Internal Linking ในซอฟต์แวร์)
 9. Test, Iterate & Repeat พยายามหาขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ลงตัวและเหมาะกับตัวเองมากที่สุด เนื่องจากทุกคนมีวิธีคิดและและการทำงานที่แตกต่างกัน การทดลองและหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ
 10. สมองชุดที่สองต้องถูกออกแบบมาให้สอดคล้องและทำงานได้อย่างลงตัวกับสมองหลัก จึงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าให้กับเรามากที่สุด
 11. ทักษะการคัดกรองข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องถูกบันทึกไว้ในสมองที่สอง อย่าบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างโดยไร้เป้าหมาย เพราะจะทำให้ระบบรกและไร้ประสิทธิภาพ
 12. จัดหมวดหมู่ที่เราสามารถทำความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วเมื่อต้องการ
 13. สร้าง Template, Script หรือ Automated Work เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนซ้ำๆ ที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 14. ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลและความรู้ออกมาใช้ประโยชน์มากกว่าการเก็บสะสมหรือครอบครอง การผลิตสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมีคุณค่ามหาศาล
 15. สร้างสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การทำงานที่เหมาะสม ปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อให้สามารถใช้งานสมองชุดที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 16. การสร้างสมองชุดที่สองเป็นการลงทุนระยะยาว ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น
 17. แบ่งปันและขอคำแนะนำจากผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการจัดระบบในสมองชุดที่สอง เพื่อได้รับมุมมองใหม่ๆ และพัฒนาระบบของเราให้ดียิ่งขึ้น
 18. สมองชุดที่สองที่ดีจะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และความคิดของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เสมือนมีทรัพยากรความรู้ขนาดมหึมาภายในตัวเอง

ใครมีวิธีการสร้างสมองที่ 2 ยังไงบ้าง มาแชร์กันได้ครับ ผมเคยเขียนวิธีการที่ผมใช้ Notion ไว้ ลองเข้าไปอ่านได้ที่นี่เลย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top