Talent Management

5 ขั้นตอนการหางานให้ได้งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

หลายๆ ครั้งที่ผมรับสมัครคนเข้าทำงาน ผมเห็นผู้สมัครงานหลายๆ คนโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่เรียนดี กิจกรรมเด่น ไม่รู้จักวิธีการ “ทำการตลาดและการขาย” ตัวเอง เมื่อทำการตลาดไม่เป็น HR หรือบริษัทก็จะไม่แล หรือถ้าทำการตลาดให้ตัวเองเป็น ถูกเรียกไปสัมภาษณ์ หลายๆ คนมักจะขายตัวเองไม่เป็น...

Read More